50%
تخفیف

آموزش زبان با فیلم American English File

در دروس غیر رایگان ۴ فیلم را براتون تجزیه و تحلیل میکنم. اسم یکی از این فیلم ها،  فیلم American…
500,000 تومان
50%
تخفیف

فیلم Touchstone

فیلم Touchstone توسط دانشگاه کمبریج انگلیس ویژه ی زبان آموزان ساخته شده  که در این فیلم کاربردی ترین و مهمترین…
600,000 تومان
50%
تخفیف

فیلم English Way

در ابتدا من برای شما فیلم آموزشی ای آماده کردم که شما را میبرد در یک خانواده انگلیسی زبان و…
390,000 تومان