آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

یادگیری لغات انگلیسی توسط جملات بزرگان

تعداد دروس: 14 درس
مدت زمان آموزش:
مجموعه یادگیری لغات انگلیسی توسط جملات بزرگان یک کار دلی هست که خودم خیلی دوسش دارم سعی کردم به یک…
25%
تخفیف
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

مجموعه Impact Issues

تعداد دروس: 27 درس
مدت زمان آموزش:

مجموعه  Impact Issues شامل 27 موضوع فوق العاده برای شروع بحث های آزاد میباشد.موضوعات مربوط به این مجموعه بی نظیر…

25%
تخفیف
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

مجموعه (Effortless English (AJ Hoge

تعداد دروس: 23 درس
مدت زمان آموزش:
مجموعه  Effortless English آقای  AJ Hoge در دنیا واقعا سر و صدا کرده و میلیون ها نفر در دنیا با…
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

کتاب 4000 لغت پرکاربرد

تعداد دروس:
مدت زمان آموزش:
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

بنده قصد دارم از این روش که همه ما به خوبی توانسته ایم زبان مادریمان را یاد بگیریم استفاده کنم تا بدون نگرانی همه ی شما عزیزان بتونید زبان انگلیسی را یاد بگیرید.فکر نمیکنم کسی را بشناسید که به این روش زبان مادریش را نتوانسته یاد بگیره.

آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

آموزش زبان از طریق فیلم

تعداد دروس:
مدت زمان آموزش:
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

بنده قصد دارم از این روش که همه ما به خوبی توانسته ایم زبان مادریمان را یاد بگیریم استفاده کنم تا بدون نگرانی همه ی شما عزیزان بتونید زبان انگلیسی را یاد بگیرید.فکر نمیکنم کسی را بشناسید که به این روش زبان مادریش را نتوانسته یاد بگیره.

آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

کتاب گرامر English In Use

تعداد دروس:
مدت زمان آموزش:
آموزش زبان انگلیسی به روش زبان مادری

بنده قصد دارم از این روش که همه ما به خوبی توانسته ایم زبان مادریمان را یاد بگیریم استفاده کنم تا بدون نگرانی همه ی شما عزیزان بتونید زبان انگلیسی را یاد بگیرید.فکر نمیکنم کسی را بشناسید که به این روش زبان مادریش را نتوانسته یاد بگیره.